Verkiezingsprogramma van de Middelburgse VVD

De Middelburgse VVD heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 gepubliceerd. Het verkiezingsprogramma heeft als titel: GEWOON.DOEN. en geldt voor de bestuursperiode 2018 - 2022.

Het fundament van dit verkiezingsprogramma is vertrouwen, openheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Op basis hiervan gaan inwoners en ondernemers, samen met de VVD de gemeente Middelburg de komende bestuursperiode verder op de kaart zetten, wat de liberalen betreft. Het verkiezingsprogramma heeft vijf hoofdstukken: Leefomgeving, economie, samenleving, veiligheid en lokaal bestuur. Ieder hoofdstuk wordt toegelicht en per onderdeel afgesloten met de punten waar de VVD voor staat in Middelburg

Een nuchter, modern en liberaal plan voor de verdere ontwikkeling van Middelburg. Samen met de partijleden en maatschappelijke organisaties hebben we gekeken hoe we onze gemeente verder kunnen versterken en hoe we de kracht van de inwoners, verenigingen, dorpen en wijken daarbij kunnen inzetten.