Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen.

Het stemmen aantal is echter wel gegroeid met 10% naar 2.533 (2014: 2.307). Alle kiezers bedankt voor hun vertrouwen en steun!

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Middelburg 2018
De LPM (Lokale Partij Middelburg) en GroenLinks groeiden beide, respectievelijk met 2 zetels en 1 zetel. Het CDA (4), SGP (3), Christenunie (3), VVD (3) bleven in zetelaantal gelijk. D66 (-1), SP (-1) en PvdA(-1) verloren zetels. De opkomst was met 58,86%  nagenoeg gelijk aan de verkiezingen van 2014 (59,31%)

De volledige uitslag van de raadsverkiezingen was als volgt:

  • Lokale Partij Middelburg 6 zetels (waarvan 1 restzetel)
  • CDA 4 zetels (waarvan 1 restzetel)
  • GroenLinks 3 zetels
  • VVD 3 zetels
  • SGP 3 zetels
  • CU 3 zetels
  • PvdA 3 zetels
  • SP 2 zetels
  • D66 2 zetels (waarvan 1 restzetel)

Nieuwe raadsleden namens de VVD
Chris Simons,  Wilfried Boonman en Raquel Jimenez zullen namens de VVD zitting nemen in de raad. De nieuwe raadsleden worden op donderdag 29 maart ge├»nstalleerd.

Coalitie en college van B&W
Als grootste partij zal de LPM het voortouw nemen om te komen tot een coalitie en een nieuw college. Afgelopen week zijn de eerste verkennende gesprekken geweest. De gesprekken en onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een goed samenwerkende coalitie, een collegeprogramma en voorstel voor wethouders waarmee Middelburg de toekomst daadkrachtig tegemoet kan treden.


De volledige uitslag kun je teruglezen op de website van de gemeente Middelburg: uitslag verkiezingen (klik op de link)