Wilfried Boonman nieuwe fractievoorzitter

Wilfried Boonman is de nieuwe fractievoorzitter van de Middelburgse VVD. Hij volgt daarmee Benno Nieuwenhuis op die na 12 jaar raadslidmaatschap, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter, recente afscheid heeft genomen van de gemeenteraad.


Wilfried zit sinds 2014 in de gemeenteraad. In het bijzonder heeft hij zich toen gericht op het sociaal domein (WMO, Jeugdzorg) en ruimtelijke zaken (o.a. het grondbedrijf). 

Wilt u meer weten over het werk van de fractie of zaken onder hun aandacht brengen neem dan contact op via vvdmiddelburg@gmail.com . De contactgegvens van de fractieleden staan ook op www.middelburg.nl