"overheid belemmert initiatieven van burgers"

“Overheid belemmert initiatieven van burgers” blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman. “Initiatiefnemers moeten van goeden huize komen om een burgerinitiatief tegen de stroom van regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen tot bloei laten komen”

De VVD  vindt  het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door  het delen van kennis, het wegnemen van  regels of het leggen van verbindingen met bedrijven en instanties.

 

Ook vinden we het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.

 

De ontwikkeling richting een participatiemaatschappij kan leiden tot nieuw elan en nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers en voorlopers moeten het vertrouwen hebben dat hun idee en/of inzet succesvol kan zijn en niet wordt bedreigd of in de kiem gesmoord.

 

Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Dit willen we doen door “schrapsessies”  te organiseren met inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden.

 

Steeds meer maatschappelijke zaken kunnen alleen worden aangepakt door samen te werken. De VVD vindt dat  we, vóórdat we met elkaar een proces in gaan, over de verwachtingen met elkaar moeten spreken. Het  frustreert wanneer er halverwege nog steeds gediscussieerd wordt over rolverdeling, afspraken etc. Dit leidt tot een minder voldragen eindresultaat

 

Wilfried Boonman

Fractievoorzitter VVD Middelburg

wilfriedboonman@hetnet.nl