Toekomstbestendig Middelburg - werkprogramma 2018-2022

Het akkoord heeft de titel “Toekomstbestendig Middelburg” gekregen. Hiermee willen we benadrukken dat we met de ambities die we hebben voor de gemeente, een succesvolle, op de toekomst gerichte koers nastreven. Tegelijkertijd verwijst dit naar het op orde brengen van de financiële positie van de gemeente.

Voor de VVD staan er herkenbare punten in dit akkoord, als leidraad om de komende vier jaar met vertrouwen in te gaan.

Een financieel herstelplan maakt een wezenlijk onderdeel uit van het werkprogramma. In verband met het preventief toezicht door de provincie Zeeland is het noodzakelijk om een herstelplan voor de gemeente in te dienen. Een uitgebreide toelichting en de bouwstenen treft u in het programma aan.

Tijdens de onderhandelingen hebben we duidelijk aangegeven dat ten behoeve van het financieel herstel van de gemeente de eigen organisatie en het beleid niet moeten worden ontzien en dat belastingverhoging wat ons betreft het laatste is waar wij aan denken. Gelukkig zagen andere partijen dit ook in.

Desondanks ontkwamen we er niet aan om een tijdelijke (in 2019) verhoging van de OZB met maximaal 10%, door te voeren. In de jaren 2020 tot en met 2022 vindt er geen verhoging plaats. Ook niet in de vorm van een inflatiecorrectie.

Binnen het sociaal domein zijn er veel verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeente gekomen. De afspraken die gemaakt zijn en de notie van bestuurlijke vernieuwing maken dat de VVD er vertrouwen in heeft dat samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers etc. passende oplossingen kunnen worden gevonden.

De VVD is ook tevreden met de afspraken die we over een aantal onderwerpen hebben gemaakt.

Het volledige werkprogramma treft u als bijlage onderaan dit bericht aan.

Chris Simons zal als wethouder in het college plaatsnemen met belangrijke portefeuilles met betrekking tot arbeidsmarkt (participatiewet, Orionis, etc) en de omgevingswet. De concept-portefeuille verdeling is bijgevoegd. In de eerste vergadering van B&W wordt deze definitief vastgesteld.

Op dinsdag 22 mei volgt een extra raadsvergadering waarin de installatie van de het College plaatsvindt, de installatie van nieuwe raadsleden (voor de VVD neemt Alex Wöhler de vrijgekomen plaats van Chris in) en de eerste inhoudelijke discussie over het werkprogramma. Je bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Deze begint om 19:30 uur in het Stadskantoor aan de Kanaalweg.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het werkprogramma neem dan gerust contact met de fractie op.