Toekomstbestendig Middelburg

De Middelburgse gemeenteraad heeft op 2 juli besloten € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van University College Roosevelt (UCR) met een afdeling Engineering and Innovation. € 1 miljoen wordt ingezet voor het opzetten van de nieuwe studierichting. De andere €1 miljoen is een bijdrage in het aandeel van de UCR in de exploitatie van het Joint Research Center. Dit laboratorium voor studenten van het mbo, hbo en wo wordt gebouwd op het Groene Woud naast het nieuwe pand van de HZ.

De VVD wil het economisch klimaat van Middelburg versterken. Doel is om het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontstaan, de groei en het behoud van de economische bedrijvigheid. De zorgsector, de kennis- en vrijetijdseconomie zijn belangrijke pijlers van de lokale economie.

Grote kansen biedt ook de ontwikkeling van hoger, met name technisch onderwijs. Volgens de commissie Balkenende levert dit een economische impuls die goed is voor Zeeland. Daarom zet de Middelburgse VVD in op de komst van een tweede College en de vestiging van (een afdeling van) de HZ University of Applied Sciences.

De Middelburgse VVD staat voor een robuust, financieel degelijke gemeente.  Een gemeente die toekomstbestendig is en in staat is om voldoende inkomsten te genereren om op een goede manier de taken uit te kunnen voeren, de veiligheid te garanderen,  voorzieningen in stand te houden en zorg dichtbij mogelijk te maken.  

Voor ons betekent dat we ruimte moeten bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven en investeringen moeten ondersteunen die hiervoor de voorwaarden kunnen scheppen. 

Ook woningbouw draagt bij aan de verdiencapaciteit van de gemeente!