Het woord is aan...Alex Wöhler (De Faam

Meer over onze standpunten?klik op de volgende link 


Soms zit het tegen in het leven. Dan gebeurt er iets, dat het leven tijdelijk of langduriger op zijn kop zet. Bijvoorbeeld door een ziekte of beperking. Veel van dit soort problemen pakken mensen zelf aan.

Er zijn echter ook situaties dat zelf oplossen niet lukt. En dan is het belangrijk dat de gemeente een goed vangnet heeft georganiseerd voor alle mensen met ondersteuningsvragen over welzijn, zorg of opvoeden.

Op Walcheren hebben we deze WMO-zorg samen met Vlissingen en Veere georganiseerd via Porthos. Deze samenwerking loopt tot eind 2019 door. Daarna moeten we ons opnieuw buigen over hoe we deze vorm van zorg voor onze inwoners zo goed mogelijk kunnen organiseren.

 

Wat de Middelburgse VVD betreft blijft samenwerking met Vlissingen en Veere van belang. Wel kunnen we waar mogelijk verbeteringen aanbrengen in de samenwerking en zorgverlening.

Voor ons staat voorop dat de zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat we bureaucratie voorkomen door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels tegen te gaan.

Eind dit jaar is de evaluatie van de huidige werkwijze gereed. Dat is het moment om goed na te denken over de toekomst. Daarbij willen we uw mening, ervaringen en suggesties voor de toekomst graag meenemen.