Oud-VVD raadslid Mathieu Meijs overleden

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het heengaan van ons gewaardeerde oud-raadslid

Mathieu Meijs

Gedurende de periode 2006 – 2014 zat hij namens de VVD Middelburg in de gemeenteraad. Kunst, cultuur en maatschappelijke zaken hadden in het bijzonder zijn warme belangstelling. Zijn kennis en jarenlange ervaring op dit vlak zorgden voor een waardevolle inbreng.

Wij wensen Annelies, zijn (klein)kinderen, overige familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

De fractie, wethouder en leden van de VVD afdeling Middelburg