Algemene Beschouwingen 2018

Voorzitter, inwoners van Middelburg, Arnemuiden, Nieuw-& Sint Joosland, Kleverskerke, Sint Laurens en leden van de raad,

Vandaag is een bijzonder moment, de eerste algemene beschouwingen na de verkiezingen van 21 maart en ook de eerste beschouwingen die ik namens mijn fractie mag uitspreken.

 

Beschouwingen. Wat een mooi woord eigenlijk. We beschouwen het afgelopen jaar, een verkiezingsjaar, we beschouwen de afgelopen raadsperiode en we blikken vooruit, naar de komende bestuursperiode van vier jaar en specifiek naar de eerste stap daarin: 2019.

Wat moeten we in 2019 in elk geval doen – als eerste stap - om de komende vier jaar, de écht goede dingen voor de gemeente te kunnen realiseren?

 

We moeten drie dingen doen!

 

1.   Orde op zaken. Dat klinkt vast niet heel sexy en ambitieus, maar is gewoonweg wel broodnodig! En daarvoor moeten in 2019 in ’t Middelburgse alle hens aan dek. Zo moet allereerst financieel de basis op orde komen. In de zorg moet, bijvoorbeeld, de basis op orde. Op alle fronten! Jeugdzorg, ouderenzorg, armoedebestrijding… allemaal zaken die gewoonweg voor elkaar moeten zijn. Dat zijn namelijk de basis levensvoorwaarden voor alle mensen om MEE te KUNNEN DOEN. En MEEDOEN is nu eenmaal waar wij als VVD ons dagelijks voor inzetten.

Maar ook op het gebied van onze woningmarkt, het grondbedrijf en de schuldpositie moet de basis op orde komen. Ik ga over deze punten nu in deze beschouwingen niet te veel uitweiden. Er is al veel over gezegd en het nodige in gang gezet waarover we in de komende periode hier nog vaak zullen spreken. En met zijn allen weten we ook waar de pijnpunten en risico’s zitten. Kort gezegd: 2019 wordt een cruciaal jaar en zal blijken of de basis daadwerkelijk op orde komt en hoe! De VVD zal haar verantwoordelijkheid hierin ook nemen.

 

Maar enkel de zaken op orde krijgen is niet genoeg. We moeten een voorsprong nemen. Ons financiële kapitaal is dan misschien niet al te groot, ons materiële en immateriële kapitaal wel! We hebben een stad en gemeente waar anderen “U” tegen zeggen: monumenten, bedrijven, wijken, activiteiten, betrokken inwoners: ongelooflijk veel kapitaal dat we slim moeten inzetten. Want wie niet RIJK is, moet SLIM zijn.

 

Dat brengt me op het tweede dat we moeten doen:

 

2.   Investeren.

 

Slim zijn, klinkt makkelijk. Maar ‘slim zijn’ begint in wezen bij één heel simpel iets: Gezond Verstand. Vooral als je weinig geld hebt, betekent ‘slim’ vooral: boerenslimheid.

Dus als we zeggen, “we willen wél heel graag investeren in de gemeente máár hebben weinig geld”, dan zit er maar één ding op: denken vanuit Gezond Verstand. Bij de vele besluiten die we moeten nemen, wil ik daarvoor de “gezond verstand toets”!

 

En ik moet zeggen, soms helpt het dan om iets mee te maken in je leven dat heel veel impact heeft. Mij is dat overkomen, helaas. Maar ik ga proberen om daar – naar voorbeeld van velen – iets goeds uit te halen. Dat optimisme, en van iets triests, iets positiefs proberen te maken, is wat ik belangrijk vind.

 

Voor mij persoonlijk is 2017 namelijk slecht geëindigd en 2018 slecht begonnen door het overlijden van mijn vader op Tweede Kerstdag vorig jaar.

 

Dat moment, die periode, de maanden die daaraan vooraf zijn gegaan, maar zeker ook de afgelopen maanden zorgen voor nieuwe, of beter, hernieuwde inzichten. Over jezelf, over de dingen die je doet, waarom je ze doet, en over ons werk hier in de raad en bovenal vóór wie en mét wie we dat samen doen!

Kortom, als je zelf iets heel ergs mee maakt, dan ga je als vanzelf beschouwen. Voor jezelf, en je familie. Maar zeker ook over de gemeente en de samenleving.

In die zin voelt deze beschouwing voor mij als extra bijzonder.

 

Ok, investeren dus. En dat vooral met gezond verstand, en zonder heel veel geldelijke investeringen. Maar waarin dan, en hoe dan?

 

In de afgelopen jaren is de wereld onder druk van nieuwe omstandigheden, zoals een toenemende diverse samenleving, of veranderende maatschappelijke en politieke voorkeuren veel veranderd. We staan voor grote uitdagingen in de komende jaren ten aanzien van:

-          Integratie;

-          Zorg;

-          Duurzaamheid;

-          Economie;

-          Veiligheid;

 

Uitdagingen en vragen die iedereen herkent en ook wel erkent.

 

Als Middelburgse VVD willen we daar werk van maken. Zonder dat we hals over kop dingen willen gaan veranderen, die alleen maar zorgen voor onzekerheid bij inwoners. Dat heeft volgens ons totaal geen zin. Wij zijn van mening dat die veranderingen die we met elkaar beogen vooral behapbaar moeten zijn voor iedereen. Daarbij is de draagkracht (en draagvlak) van belang. Niks overhaasts, maar wel met elkaar, samen kijken naar de mogelijkheden.

 

Dauwendaele vind ik daarin een prachtig voorbeeld. Samen met Woongoed, de huurders en de bewoners wordt gekeken naar vele vormen van verduurzaming en tegelijkertijd naar de mogelijkheden om de huizen in deze wijk toekomstbestendig en waardevast te krijgen. Iedereen werkt daar aan mee. Zo moet dat, volgens ons. Want de lat van duurzaamheid is zo hoog, als die van de bewoners die er mee aan de slag moeten. En willen. Op die manier wil men meedoen!

Dat is voor onze fractie wezenlijk. We willen investeren in deze vijf onderwerpen, maar wel op de menselijke maat. Op het ritme van wat onze inwoners aan kunnen en willen. Wij horen vooral namelijk vragen, en geen zorgen. De vragen die wij horen?

 

“Is er een plek voor mij? Kan ik meedoen? Is voor mij de zorg geregeld? Kan ik nog van zorg gebruik maken als ik het nodig heb? Waar moet ik zijn als ik een vraag heb? Hoe kan voor mij de omschakeling naar een gasloos huis worden gerealiseerd? Kan ik dat betalen, wie gaat dat betalen? Is er voor mij straks een baan? Blijf ik mijn werk houden? En is er een huis voor mij? Is het veilig op straat, in het verkeer. Bij mijn voetbalclub en ga zo maar door!”

 

Voorzitter, in mijn visie is het streven, ons hoger doel hierbij: het “grootst mogelijke geluk voor alle Middelburgers in de hele samenleving”. Wij als Lokale Liberalen geloven erin dat dat geluk vooral haalbaar is door investeringen in vrijheid (en dus ook zelfredzaamheid) en verantwoordelijkheid.

Kortom, mijn tweede punt is investeren. Maar dan niet in de zin van zware financiële investeringen maar in de zin van mensen. Kijken waar energie zit, en bestaand materieel kapitaal van Middelburg, en zorgen dat dat gaat renderen voor alle Middelburgers!

 

En dan kom ik als vanzelf op punt 3.

 

3.   WIJ – als gemeente – FACILITEREN

 

Ik weet dat dit pijn doet bij heel veel van u. Ik weet dat de raad vooral graag bepaalt, kaders stelt en controleert! Leuk en aardig. Maar wie zijn wij? Wij moeten toch vooral zorgen dat heel veel mensen die het beste voor hebben met hun kern, en met hun wijk, dorp of met hun binnenstad gefaciliteerd worden om ook dingen te DOEN!

 

Waarbij wíj luisteren naar de vragen van onze inwoners in een gemeente waar je zorgt voor jezelf en omziet naar een ander. Waar de gemeente durft een stapje terug te doen en mensen en maatschappelijke initiatieven ruimte geeft,  niet gebaseerd op enkele A-4tjes met bestuur-receptjes en gehinderd door betutteling van de overheid.

 

Als we de komende jaren, te beginnen in 2019, ons aan deze drie principes kunnen houden (de basis op orde, investeren met gezond verstand en boeren slimheid en een faciliterende gemeente), zijn we met Middelburg op de goede weg.

 

Doen jullie mee?


Enkel de gesproken tekst telt!