Middelburg Fietsstad!

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2019 is een motie van de VVD Middelburg en ChristenUnie Middelburg unaniem aangenomen.

Hiermee lossen we een verkiezingsbelofte in!: 
"Van de andere partij lijkt het opmerkelijker: de VVD. Maar die komt juist vaak op voor de ondernemers (verenigd in de VOM) in de binnenstad. En die vragen al jaren om een oplossing voor het tekort aan fietsenstallingen. Daardoor staan fietsen nu op plekken waar ze niet thuis horen of waar ze danig in de weg staan, zoals voor winkels. Fietsparkeren wordt dan ook niet voor niets een speerpunt in Middelburg" (bron: PZC 13-11-2018).

De link naar het volledige artikel tref je hier aan: link PZC 13-11-2018

De motie (die unaniem is aangenomen) is als bijlage bij dit bericht opgeslagen!