Het woord is aan....Wilfried Boonman (De Faam, 28-10-2020)

Twee belangrijke vragen waar de gemeenteraad op 11 en 12 november over zal spreken. Een goed moment om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waar we voor staan.

Waar moeten we ons geld vandaan halen en waar moeten we het aan uit geven? Twee belangrijke vragen waar de gemeenteraad op 11 en 12 november over zal spreken. Een goed moment om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waar we voor staan.

De toenemende vraag en tekorten in de WMO en jeugdzorg hebben veel impact. Op de samenleving, maar ook op de economie en de begrotingen. Ook de gevolgen van het Corona-virus laat zijn sporen na.

De Middelburgse VVD wil de gemeente financieel gezond maken en onze positie structureel verbeteren, zodat we weer kunnen investeren. We zullen onze beperkte middelen zo goed mogelijk moeten inzetten. Dat vergt het maken van keuzes en het inzetten van die middelen ten dienste van onze maatschappelijke doelstellingen en taken. Dat betekent dat we kritisch moeten kijken of het subsidiebeleid van Middelburg hier bij aansluit en mede gericht is om alsmaar oplopende kosten in het sociale domein te beteugelen.

Met het herstelplan moet de weg naar herstel worden ingezet. Een samenhangend pakket waarin iedereen zijn pijn moet nemen. Waarin we als VVD verantwoordelijkheid nemen, ook voor maatregelen die we eigenlijk niet willen. Waar zou u onze middelen aan uitgeven?

 

Wilfried Boonman

Fractievoorzitter VVD Middelburg

wilfriedboonman@hetnet.nl