Schriftelijke vragen CDA en VVD over (Steek)wapens

De vraag is tot in hoeverre politie, handhavers en scholen die landelijke trend ook in onze eigen gemeente terugzien. Deze informatie is belangrijk om te bepalen of er extra gerichte maatregelen moeten worden genomen.

Er wordt door gemeenten op verschillende manieren geprobeerd om messengeweld aan banden te leggen. Zo wordt door sommige burgemeesters opgeroepen tot een landelijk ‘’messenverbod’’ en kijken andere gemeenten wat zij in hun algemeen plaatselijke verordening (APV) zélf al kunnen regelen.

Daarnaast hebben sommige gemeenten winkeliers opgeroepen om geen messen meer aan minderjarigen te verkopen.  Ook worden er inleveracties voor (steek)wapens en informatie-campagnes richten scholen en ouders georganiseerd.

Samen met CDA raadslid, Bert Kollen heeft Wilfried Boonman het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoeveel incidenten met (steek)wapens hebben zich de afgelopen jaren in de gemeente voorgedaan en tot in hoeverre zien we daarin een stijgende lijn?

2. Tot in hoeverre komen de politie en onze handhavers bij controles en fouilleeracties meer (steek)wapens tegen en zit hier een stijgende lijn in vergeleken met voorgaande jaren?

3. Hoe staat het college tegenover het opnemen van een zogenaamd ‘’messenverbod’’ in de APV?

4. Is het college bereid er bij winkeliers op aan te dringen géén messen te verkopen aan minderjarigen?

5. Is het college bereid in samenwerking met de politie, scholen en wijk- en dorpsraden een inleveractie voor (steek)wapens en een informatiecampagne richting ouders/verzorgers te organiseren?