Verklaring VVD - 28-01-2021

De Middelburgse VVD fractie heeft net als vele van onze inwoners met afschuw gezien hoe groepen rellenschoppers in de afgelopen dagen veel schade hebben aangericht. De schade is niet alleen materieel, maar ook emotioneel.

De Middelburgse VVD fractie heeft net als vele van onze inwoners met afschuw gezien hoe groepen rellenschoppers in de afgelopen dagen veel schade hebben aangericht. De schade is niet alleen materieel, maar ook emotioneel.

We begrijpen dat alle Coronamaatregelen fors ingrijpen in onze vrijheid en dat iedereen geraakt wordt door de maatregelen die nodig zijn om het virus onder controle te krijgen. Echter onder geen enkel beding is dat een rechtvaardiging voor deze geweldsexplosie.

Gelukkig zijn rellen en ongeregeldheden in Zeeland en Middelburg uitgebleven, maar was er wel de dreiging dat dit zou plaatsvinden. Er was een noodbevel. Er zijn door ondernemers extra maatregelen getroffen om hun bezit te beschermen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het rustig blijft. In Middelburg, in Zeeland, in Nederland en overal!

Voorzitter, daarnaast hebben wij, net als u, veelvuldig contact met ondernemers en inwoners in Middelburg. Vorige week heb ik in de commissie algemeen bestuur ook vragen gesteld over de corona aanpak en ondersteuning. Door de pandemie worden veel inwoners en ondernemers financieel getroffen.  Wij roepen u op om er alles aan te doen om ondernemers en inwoners te ondersteunen of te kijken hoe maatwerk kan worden geleverd om hen te ondersteunen, zodat ze gebruik kunnen maken van de diverse steunpakketten of regelingen. En zo nodig samen met de raad, zoals begin vorig jaar bij de verruiming van de terrassen of uitstellen van belastingen, hierin op te trekken.

Wellicht dat het nodig is om in VZG/VNG verband aan Tweede Kamer en kabinet aandacht te vragen voor ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen. Als lokale VVD-fractie doen we dit ook en staan we hierover in nauw contact met onze Tweede Kamerleden!

Dank voor de aandacht, dank voor uw inzet en de inzet van velen en onze steun in deze bizarre tijd!