Zonnepark aan de Oude Veerseweg

We pikken er eentje uit, die er ook om meerdere redenen uit sprong: het raadsvoorstel ‘Zonnepark stortplaats Oude Veerseweg’. Waar gaat dit voorstel over, wat is het standpunt van de Middelburgse VVD, hoe hebben wij dit standpunt ingebracht en met welk resultaat?

Aan de Oude Veerseweg ligt een voormalige stortplaats van 5,2 hectare groot, dat in eigendom is van de gemeente. In het verleden werd de stortplaats vanuit het grondbedrijf verpacht aan landbouwers. Sinds 2016 echter niet meer. Toen werd namelijk door onderzoek bekend dat de afdeklaag van de stortplaats veel te dun was, waardoor het risico ontstond dat mensen of dieren in contact kwamen met verontreinigingen. Daardoor was landbouw op die plek onmogelijk geworden.

Omdat de voormalige stortplaats gemeentelijk eigendom is en in het provinciale beleid aangewezen worden als geschikte locaties voor zonneparken, is de gemeente er destijds van uit gegaan dat de locatie in de toekomst mogelijk een zonnepark kon worden. Om dat mogelijk te maken, moet wel de afdeklaag verdikt worden. Dat kost normaal gesproken veel geld.

Wat onze gemeente ook veel geld kost, is de verplichting om periodiek de grachten en wateren in de gemeente te baggeren en deze bagger af te voeren naar een locatie elders. Momenteel speelt dit voor de wateren in Dauwendaele, Magistraatwijk en een deel van de Veersesingel.

Eureka! Één plus één is twee. Omdat daar tóch gebaggerd moet worden, de stortplaats in de nabije omgeving van die wateren ligt, de afdeklaag van de stortplaats verdikt moet worden als daar in de toekomst mogelijk een zonnepark komt, is er voor gekozen om daar een tijdelijk baggerdepot in te richten. Het depot is medio dit jaar in gebruik. Het is de bedoeling met de uitgedroogde bagger de afdeklaag van de stortplaats een halve meter te verdikken, zodat werk met werk kan worden gemaakt en geld met geld kan worden gemaakt. Of beter gezegd: kosten kunnen worden bespaard.

Onlangs schreven we in de rubriek ‘raadsleden aan het woord’ in de FAAM: wie niet rijk is, moet slim zijn. Dit raadsvoorstel is daar een prachtig voorbeeld van. We waren dan ook van harte voor de strekking ervan!

 

Máár. Er is meer. In het raadsvoorstel werd niet alleen gesproken over de stap die nu nodig was, t.w.: besluiten om een procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan te starten met als doel het realiseren van een zonnepark op deze plek mogelijk te maken. Het voorstel stipte ook al aan wat de vervolgstap zou kunnen zijn, in het kader van de energietransitie. Dat zullen we toelichten.

De gemeente wil het plaatsen van zonnepanelen op daken stimuleren. Niet iedereen binnen de Gemeente Middelburg beschikt zelf over deze mogelijkheid. De gemeente wil deze vuilstortplaats beschikbaar stellen om het ook voor deze groepen mogelijk te maken door middel van participatie. Daarvoor spraken ze over maximaal 50%. Dat laatste wilden we als VVD-fractie niet. Waarom onszelf vastleggen? Waarom niet gaan voor 100% participatie van Middelburgers? We willen bewoners en bedrijven immers maximaal in de gelegenheid stellen om te participeren in verduurzaming. Bovendien verhoogt het betrekken van bewoners en bedrijven het draagvlak voor deze ingreep in het landschap. We wilden daarom geen grens aan het percentage.

Samen met het CDA, de LPM, GL en PvdA dienden we een amendement in daarvoor. Met grote meerderheid haalde die het.  We geven daarmee het college de opdracht mee om de landschappelijke inpassing met een groene buffer er omheen te laten plaatsvinden en participatie maximaal te benutten. Weer een stap dichterbij een mooi en duurzaam Middelburg!