Crematorium Middelburg

De VVD is altijd voorstander geweest om het crematorium te verkopen. Los van de forse investeringen, vindt de Middelburgse VVD dat het niet aan de gemeente is om een crematorium te exploiteren.

Het crematorium bevindt zich in een wereld waarin sprake is van concurrentie. Een overheidsorganisatie heeft niet die slagkracht die een commerciële organisatie in een concurrerende markt nodig heeft. En de gemeente moet zich aan allerlei berekeningssystematieken houden (zoals de BBV) terwijl commerciële organisaties meer ruimte krijgen.

Er is in de gemeenteraad echter geen meerderheid voor het verkopen van het crematorium (voorstander zijn: SGP, CDA, D66 en de VVD; samen 11 van de 29 zetels). Het argument van de tegenstanders is dat het belangrijk is dat de gemeente Middelburg deze 'voorziening' bereikbaar kan houden voor alle inwoners (...). Een ander argument is dat we geen onnodige onzekerheid voor de medewerkers moeten creëren (...)  

De raad heeft nu, mede op initiatief van de VVD, een voorstel gedaan om het crematorium in ieder geval "op afstand" te plaatsen. Door het op afstand te plaatsten, wordt het in staat gesteld actueler op de marktomstandigheden in te kunnen spelen. En daarnaast maakt dat het in de toekomst eenvoudiger om het te verkopen.

Het zorgde voor de nodige discussie, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad hier in meerderheid mee ingestemd en het college opdracht gegeven uit te zoeken wat de geëigende organisatievorm is. Hiermee is wat ons betreft een eerste stap gezet om het crematorium meer bedrijfsmatig en concurrerend te kunnen exploiteren.