Intervence - motie van afkeuring voor wethouder Doorn (LPM)

De situatie rondom de jeugdbescherming in Zeeland en Intervence heeft de afgelopen maand weer veel aandacht gehad in zowel de gemeenteraad als in de media! Voornamelijk de rol en het functioneren van wethouder Doorn is door een aantal oppositiepartijen ter discussie gesteld middels een motie van afkeuring.

De Middelburgse VVD fractie heeft resoluut tegen deze motie gestemd! In onze optiek is de kwestie rondom jeugdbescherming een uiterst complexe waarbij door de betrokken bestuurders uiterst zorgvuldig wordt gehandeld en de gemeenteraad adequaat wordt geïnformeerd. Er is nou eenmaal geen simpele uitkomst in dit dossier.

De wethouder heeft de raad juist vaak (soms vertrouwelijk) geïnformeerd over de ontwikkelingen. 

De VVD wil altijd uitgaan van de inhoud en tracht op een constructieve wijze bij te dragen aan een oplossing waarbij de zorg en bescherming van onze jeugd in Zeeland op een goede kwalitatieve en financiële wijze is geregeld. Om die problemen op te lossen moet de wethouder de zorgen van de Middelburgse raad beter voor het voetlicht brengen in het overleg en contact met de Zeeuwse wethouders die over jeugdzorg gaan.