Skatepark Veerse Poort

Het dossier kent reeds een lange geschiedenis en gaat al meer dan 10 jaar terug in de tijd. Nadat het raadsvoorstel door het college aan de raad beschikbaar is gesteld, en de inspraak in de commissie ruimte van 6 april 2021, is ons nog zichtbaarder geworden welke maatschappelijke gevolgen de noodzakelijke sluiting heeft opgeroepen.

Daarmee is ons nog duidelijker geworden dat zeker in deze tijd met veel beperkingen er ruimte moet zijn voor de jeugd om buiten te kunnen bewegen. De Middelburgse VVD ziet het belang van een snelle oplossing voor de buurt, en ook voor de gebruikers van de baan. De gebruikers van de baan mogen niet onnodig lang de dupe zijn van dit juridische drama. Deze situatie moet zo spoedig mogelijk opgelost moet worden.

Wij hebben ook gezien dat er initiatieven zijn in de samenleving en dat er ondersteuning wordt geboden door bijvoorbeeld het aanbieden van materialen voor het oplossen van dit probleem.

De energie die rondom dit dossier wordt opgemerkt willen we graag verder helpen en niet in de weg staan. We willen dat ondersteunen en samen met anderen tot goede oplossingen komen. Hiervoor is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid kan worden gegeven aan alle betrokkenen en zo snel mogelijk de benodigde actie vanuit de gemeente plaats vindt.

De Middelburgse VVD heeft met ander partijen (D66, CDA, LPM, SGP) het initiatief genomen om nu duidelijkheid te geven over de situatie rondom de skatebaan en niet te wachten tot de behandeling van de kadernota. Dit voorstel is door de volledige raad aangenomen.