Intervence - het vervolg

Stichting Intervence is verantwoordelijk voor het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering in de provincie Zeeland. Vorig jaar is door de 13 Zeeuwse gemeenten besloten niet meer verder te gaan met Intervence en sinds dat besluit is er naarstig gezocht naar een partij die dat over gaat nemen. Gebleken is dat voor deze kritische zorg de spoeling van aanbieders erg dun is en dat het opzeggen van de samenwerking met Intervence voor de nodige opschudding heeft gezorgd bij zowel medewerkers als cliënten.

Stichting Intervence is verantwoordelijk voor het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering in de provincie Zeeland. Vorig jaar is door de 13 Zeeuwse gemeenten besloten niet meer verder te gaan met Intervence en sinds dat besluit is er naarstig gezocht naar een partij die dat over gaat nemen. Gebleken is dat voor deze kritische zorg de spoeling van aanbieders erg dun is en dat het opzeggen van de samenwerking met Intervence voor de nodige opschudding heeft gezorgd bij zowel medewerkers als cliënten. 

Uiteindelijk is er een partij gevonden die met Intervence zou willen fuseren, maar alleen tegen bijzonder ruime financiële voorwaarden. De VVD heeft na lang intern beraad en vele kritische vragen aan ons college besloten om de zorg continuïteit en zekerheid voor medewerkers in dat domein, de hoogste prioriteit te geven door mede in te stemmen met de bestuurlijke fusie. Desondanks hebben we getracht om een zienswijze mee te geven aan het college waarin de ergste financiële prikkels uit het raadsvoorstel zouden verdwijnen en daarnaast de toekomst van deze complexe en strategische zorg zou borgen.

Helaas kon ons voorstel niet rekenen op steun van de meerderheid van de raad. Desondanks zullen we ons blijven inzetten voor financiële controle in  het sociaal domein!