Meld je aan voor de kandidatenlijst!

Op basis van de verkiezingsuitslag in 2018 konden Wilfried Boonman, Raquel Jimenez en Alex Wöhler een plaats in de gemeenteraad van Middelburg innemen en is Chris Simons benoemd tot wethouder. Een mooi resultaat dat wij in 2022 met gezamenlijke inspanning graag willen overtreffen.

Zie jij het zitten en wil jij je aanmelden voor de kandidatenlijst? Neem dan contact op met de secretaris van het lokaal netwerk en vraag om het  aanmeldingsformulier.

Willem van Kooten, secretaris van het Lokale Netwerk Walcheren ( email:Willem van Kooten). Als je vragen hebt, kun je hem bereiken op: 06- 53181465

De ontvangen formulieren zullen vervolgens aan de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie worden gestuurd. De kandidaatstellingscommissie bestaat uit Paola van der Werf, André Bosman en Tobias van Gent. Zij zullen een ieder die zijn/haar belangstelling kenbaar heeft gemaakt vervolgens uitnodigen voor een gesprek.