VVD wil voldoende betaalbare huizen - De Bode 23-02-2022

Waarbij extra woningen allereerst komen op plaatsen waar al gebouwd is en pas daarna op nieuwe locaties. Denk ook aan wonen boven winkels of in leegstaande kantoorgebouwen.

Wij willen voldoende betaalbare huizen. Waarbij extra woningen allereerst komen op plaatsen waar al gebouwd is en pas daarna op nieuwe locaties. Denk ook aan wonen boven winkels of in leegstaande kantoorgebouwen. En verder:

·       Vraaggericht: voor elke levensfase een passend aanbod;

·       Met oog voor duurzaamheid en groen. Dat is wat de vooruitgang ons heeft gebracht en wat de toekomst van ons vraagt;

·       Bewoners van monumenten en bestaande woningen krijgen de kans deze op te waarderen en te verduurzamen;

·       Verkorten van (ver)bouwprocedures;

·       Passend bij de identiteit van de wijken en dorpen; de leefbaarheid blijft goed, wordt beter, als het aan ons ligt;

·       De toeristische populariteit moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid. We pleiten dan ook voor balans tussen toerisme, woningverhuur en -aankoop en leefbaarheid.