Coronaherstel agenda - Samenwerken aan Middelburg

Ruim twee jaar houdt de coronapandemie ons al in de greep. Wereldwijd, in Nederland, in Middelburg, in de straat, thuis. Iedereen ondervindt op zijn of haar eigen wijze de consequenties van deze langdurige pandemie. Zowel economisch als sociaal trekken de langdurige beperkende maatregelen hun sporen.

Er is veel persoonlijk leed. Allereerst voor degenen die dierbaren hebben verloren door corona. En voor degenen die zelf ziek zijn geworden en langdurige gezondheidsklachten houden, waardoor het normale leven wordt belemmerd. Ook zijn inwoners en ondernemers hun inkomsten kwijtgeraakt. Niet alleen is de bodem voor het bestaan onder hen weggeslagen, ook de emotionele schade van het tijdelijk of permanent moeten sluiten van de eigen zaak, het niet kunnen ondernemen, niet als werknemer of als vrijwilliger van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving, is groot.  

Het lijkt erop dat Corona voor langere tijd deel zal blijven uitmaken van ons leven en we merken dat er bij onze inwoners sterk behoefte is aan duurzame maatregelen die Middelburgers op het gebied van welzijn en economie zullen helpen. Wij zien voor ons als lokale VVD een belangrijke verantwoordelijkheid en taak weggelegd om daar waar nodig de veerkracht van de samenleving te versterken en onze inwoners en ondernemers een steun in de rug te geven om de crisis zo snel en zo goed als mogelijk weer te boven te komen. Wij willen met dit voorstel daar een eerste, duurzame aanzet toe te geven.