De VVD trok deze week aan de bel over de toename van incidenten op en rond het AZC

We stelden naar aanleiding van de volgende krantenartikelen vragen:

PZC – 20-05-2022: Gewonde bij steekincident in asielzoekerscentrum Middelburg 

PZC – 18-05-2022: Hulpdiensten rukken uit voor vermeend steekincident in asielzoekerscentrum Middelburg 


Tevens vernemen wij vanuit gesprekken en in de binnenstad dat er een toename wordt ervaren van incidenten en overlast (o.a. (poging tot) inbraak in auto’s, winkeldiefstal, etc.)

 

De VVD fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Zijn deze ervaringen bij het college bekend? Herkent het college de toename van het aantal incidenten?
  2. Zijn er recente cijfers bekend met betrekking tot het aantal incidenten? Wat is het resultaat hiervan en welke conclusies trekt het college?
  3. Leidt dit tot (aanvullende) acties? Zo ja, welke?
  4. NB: jaarlijks ontvangt de raad hiervan een rapportage, wanneer kunnen we deze tegemoet zien?
  5. Hoe vaak is er in het afgelopen jaar overleg geweest met het COA en de omgeving? Wat is hiervan het resultaat?
  6. Recent lazen we in de nieuwsbrief van Binnenlands Bestuur (24-05-2022) dat gemeenten eenmalig geld van de rijksoverheid kunnen krijgen om lokale maatregelen te nemen tegen overlast die asielzoekers mogelijk veroorzaken. In totaal heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hiervoor € 1,25 miljoen euro gereserveerd voor 2022 en deels 2023. Is het college hiermee bekend? Kan en gaat zij hiervan ook gebruikmaken? Waarom wel/niet?

De volgende reactie verscheen in de PZC:

PZC - 01-06-2022 Steekpartij na steekpartij in het AZC in Middelburg: 'Er zitten er een paar bij die het verpesten voor de rest'

PZC - 02-06-2022 Burgemeester Middelburg: 'Querulanten azc worden meteen in de kraag gevat'