Fietsparkeren vraagt om een beter plan!

Hierover is met de ondernemers aan het plein, met de VOM (Vereniging Ondernemers Middelburg) en de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en overige belanghebbende géén overleg geweest. De VVD vindt dat het fietsparkeren in de binnenstad een beter plan vraagt in samenwerking met de betrokkenen!

Daarom hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld. De VVD is van mening dat Plein 1940 een aantrekkelijk en sfeervol plein is en kan blijven met terrassen en activiteiten, maar om dit tot zijn recht te laten komen het wel noodzakelijk is om de ruimtelijk inrichting breder in de omgeving (o.a. Zusterstraat/Zusterplein) te bezien. Een herinrichting van Plein 1940 in samenspraak met de ondernemers is daarvoor nodig. 


PZC, 16 juni 2022: Fietsen terug op Plein 1940? ‘Dan heb je oorlog met de ondernemers’

PZC, 17 juni 2022: VVD: ‘Probleem geparkeerde fietsen vraagt om breder plan dan alleen Plein 1940'