Schriftelijke vragen over de bouwput aan het college

Via omroep Zeeland van 17 juli en de PZC van dinsdag 18 juli namen wij kennis van het voornemen van bouwbedrijf Heijmans om de bouw op de zogeheten bouwput voor onbepaalde tijd uit te stellen. Reden: gewijzigde marktomstandigheden.

Ook tijdens de raadsvergadering van 5 juli heeft de VVD duidelijk naar voren gebracht dat het nodig is dat er woningen gebouwd kunnen blijven worden. Uit de rapporten die we het afgelopen half jaar hebben ontvangen, blijkt dat eens te meer. We zien echter dat het bouwtempo terugloopt en achterblijft bij de groeiende vraag naar betaalbare woningen. Het is belangrijk dat voor (eventueel) vastzittende projecten oplossingen worden gevonden en dat hobbels weggenomen dienen te worden om de woningbouw op gang te houden en te stimuleren;

Een reden te meer om ook nu weer onze zorgen te uiten en samen met het CDA schriftelijke vragen te stellen.

Achtergrond:

De pogingen een ontwikkeling op de bouwput tot stand te brengen kennen een lange voorgeschiedenis die terug gaat tot de vorige eeuw. Evenals in de periode 2008 - 2013 zijn het nu wederom de marktomstandigheden die een verdere ontwikkeling verhinderen. In de tussentijd is ruim de tijd genomen te werken aan de ontwikkeling van een plan en het voeren van ruimtelijke procedures. Heijmans, sinds 2011 eigenaar van de Bouwput, is er wederom niet in geslaagd de ontwikkeling van de bouwput tot een goed einde te brengen.

Visie

Ook in Middelburg is het steeds moeilijker om een ‘passende’ woning te vinden. Door onder andere de inflatie, hoge hypotheekrente en krapte op de arbeidsmarkt blijft de verkoop van nieuwbouwwoningen ook in Middelburg achter bij de groeiende vraag naar woningen;

De VVD is van mening dat het noodzakelijk is dat in Middelburg doorgebouwd kan blijven worden. De voortdurende schaarste op de woningmarkt leidt tot prijsstijgingen. Het is van groot belang om vraag en aanbod op de woningmarkt zo snel als mogelijk weer in balans te brengen en dat voor (eventueel) vastzittende projecten oplossingen worden gevonden, hobbels weggenomen dienen te worden en zo de woningbouw op gang te houden en te stimuleren. Bijvoorbeeld nieuwe bouwtechnieken en versnelling van procedures kunnen bijdragen aan het versneld realiseren van woningen;