Haastige spoed is zelden goed!

In het vluchtelingendebat staat de VVD achter een streng maar rechtvaardig asielbeleid, opvang in de regio en beperking van de instroom. Wel kan Nederland vluchtelingen die in onze samenleving passen zelf uitnodigen.

De Middelburgse VVD heeft altijd gepleit voor een zo vroeg mogelijke en ruime betrokkenheid van inwoners; als er iets in hun omgeving gebeurt, dan doet dat iets met omwonenden. Zeker de komst van een AZC heeft een enorme impact. De meeste partijen in de gemeenteraad en de huidige coalitie waren dit niet met ons eens.

 

We moeten ons realiseren dat de directe consequenties van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral bij de (direct) omwonenden en ondernemers terecht komen. Het is voor de VVD daarom absoluut duidelijk dat we aan een locatie van een AZC in Middelburg strenge voorwaarden moeten verbinden ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en integratie.

 

Voor de VVD spelen ook zaken als omvang, kosten, tempo, aanwezige nutsvoorzieningen, etc een belangrijke rol. Het is zeer de vraag of de Cleene Hooge dan de meest geschikte en wenselijke locatie is. Laten we de tijd nemen en onze inwoners betrekken. Haastige spoed is zelden goed!

 

Wilfried Boonman

Fractievoorzitter VVD Middelburg

wilfriedboonman@hetnet.nl