Ons raadslid Raquel Jimenez stopt

Allereerst wil ik u, alle raads- en collegeleden nogmaals hartelijk danken voor alle hartverwarmende betrokkenheid en medeleven middels bloemen, kaarten, bezoekjes en appjes die ik heb mogen ontvangen na mijn fietsongeval eind januari 2023.

De extreme gladheid zorgde voor een harde val op mijn hoofd en schouder, waarna ik in een ambulance richting SEH/ADRZ moest. Ik bleek een complexe arm/schouderbreuk te hebben en ook een stevige hersenkneuzing.

Gelukkig kan ik zeggen dat, mede dankzij de initiële (bed)rustperiode en de medische begeleiding van artsen en fysiotherapeut, mijn herstel inmiddels voorspoedig verloopt. Veel fysieke en mentale functies zijn hersteld danwel herstellende evenals mijn vertrouwen dat ‘het weer goed komt’. Tijd en geduld, werd mij verzekerd, zijn essentieel voor een goed herstel en ik constateer nu dat geduld - niet een van mijn natuurlijke karaktereigenschappen - inderdaad loont.

De opwaartse lijn gedurende mijn herstelperiode heeft er toe geleid dat ik in de achterliggende periode mijn werk bij de Provincie Zeeland weer langzaam maar zeker heb kunnen oppakken, zij het gefaseerd. Daarbij merk ik helaas wel dat een aantal essentiële aspecten van dat werk (nog) fors meer inspanning en energie kost dan vóór mijn ongeval, zoals concentreren, vergaderen, (veel en snel) analytisch begrijpend lezen en multitasken. Aspecten die ook in de uitvoering van het werk als raadslid essentieel zijn. Dat gaf mij te denken: wanneer zou ik ook dat raadswerk weer op kunnen pakken? Maar ook: is het überhaupt verstandig om dat werk in deze resterende raadsperiode weer op te pakken, of is het al met al te veel? Ik concludeerde dat laatste: ja dat wordt te veel. Mijn afwegingen daarover licht ik hieronder graag toe.

Allereerst is dat het gegeven dat de fractie-, commissie- en raadsvergaderingen vooral plaats vinden in de avonduren, na de dagelijkse werkzaamheden van mijn fulltime baan. Dat zorgt er voor dat ik op die vergaderdagen over een volcontinu hoog niveau van concentratie, inzet en energie moet beschikken. Daarnaast vergt de hoeveelheid voorbereidende werkzaamheden van deze vergaderingen, en het goed uitvoeren van de volksvertegenwoordigende rol, als lid van een kleine tweemansfractie even zoveel concentratie, tijd en energie. Zaken waar het mij op dit moment helaas (nog) aan ontbreekt. Het daarbij horende ‘altijd aanstaan’ ging mij voor het ongeval relatief makkelijk af, nu niet meer.   

Naast dit persoonlijke inzicht, waren ook de gesprekken en het advies van de bedrijfsarts doorslaggevend. Kort samengevat: “Voor volledig herstel van alle hersenfuncties en de grootste kans op zo min mogelijk restklachten is het ook de komende periode nog van groot belang te doseren, faseren en niet te veel tegelijk doen en willen. Neem daar de tijd voor. En blijf voldoende tijd inruimen voor de nodige rust en ontspanning. Zo kunnen de hersenen het beste herstellen.”

Mijn laatste afweging heeft te maken met mijn vervanging tijdens het herstel. De afgelopen periode heeft Alex Wöhler mij op uitstekende wijze als raadslid vervangen. Dat hij bereid is namens de VVD-fractie deze raadszetel permanent in te nemen, gaf mij dat laatste zetje in de rug om die voor mijn gezondheid noodzakelijke stap terug te doen. Die stap kan ik zetten vanuit het volste vertrouwen dat onze fractie op volle kracht door kan. Ik zal als fractie-assistent op de achtergrond betrokken blijven bij de Middelburgse VVD-fractie. Op deze manier kan ik op een betekenisvolle manier (politiek) betrokken blijven bij de toekomst van onze mooie gemeente Middelburg.

Om al deze redenen heb ik, zij het met pijn in mijn hart, besloten mijn ontslag in te dienen als raadslid. De afgelopen maand heb ik hierover met de griffier, de heer Rijpert, op een zeer prettige manier gesproken en heb ik hem verzocht om de formele procedure hiervoor in gang te zetten.

Ik zal de goede samenwerking met alle raadsleden, ambtelijke professionals en collegeleden missen en zeker ook het politieke vuur en raadswerk, maar ik weet dat dit voor mij en mijn gezondheid nu de juiste keuze is. Achter de schermen en in de stad en gemeente ben ik er zeer zeker nog en zal u/jullie daar hopelijk blijven ontmoeten. 

Ik sluit graag af met het uitspreken van mijn dank aan allen voor de collegialiteit en fijne samenwerking gedurende de afgelopen zes jaar.

Hartelijk groet,

Raquel Jimenez,

VVD-fractie Middelburg