Onafhankelijk onderzoek naar locatiekeuze AZC

Het betreft vragen over de wijze waarop en de volledigheid van de kaders zoals die door de raad zijn gesteld op 13 april jl. en vervolgens de uitvoering daarvan door het college.

De VVD dient daarom samen met de SP en FvD een voorstel in om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Met het voorstel vragen we om een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer vanaf het moment waarop de kaderstelling heeft plaatsgevonden door de raad en daarin tevens betrekken hoe vervolgens de opdracht is uitgevoerd door het college tot en met de uiteindelijke (definitieve) locatiekeuze door het college; 

Het is belangrijk hierin duidelijkheid te krijgen hoe het proces gelopen is, omdat het een ontwikkeling is voor vele jaren; 

De gehele raad heeft dit voorstel overgenomen en stemde er mee in.

Inmiddels heeft de rekenkamer laten weten dit onderzoek te zullen gaan doen. Met de raad gaat ze binnenkort in gesprek om de exacte vraagstelling te bepalen voor het onderzoek.

Omdat de stemmen in de vergadering van 12 en 16 oktober staakten, konden we uiteindelijk pas tijdens de raadsvergadering van 9 november stemmen over vele moties en het raadsvoorstel. De VVD heeft tegen het raadsvoorstel gestemd over de locatiekeuze. Wij zijn het niet eens met het proces dat is doorlopen en vinden dat de inwoners en belanghebbenden veel eerder betrokken hadden moeten worden