VVD houdt pleidooi voor lastenverlichting

Ook veel Middelburgers merken dat het leven steeds duurder is geworden. Bijvoorbeeld doordat de energierekening en brandstofprijzen stijgen, boodschappen duurder worden en verzekeringen in premie stijgen. Afgelopen week kondigde het Waterschap Scheldestromen forse tariefsverhogingen in de komende jaren aan.

Dit alles kan om vele tientjes per maand gaan;

De weerstandsratio in de periode 2024 tot en met 2027 wordt beoordeeld als “uitstekend” (>2), wat betekent dat in de periode 2024-2027 (ruim) voldoende reserves (weerstandscapaciteit) beschikbaar zijn om mogelijke financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

Het is goed om bij een positief saldo niet alleen naar het verhogen van de uitgaven (en daarmee het ruimte geven aan ambities) te kijken, maar ook aan te wenden voor het realiseren van lastenverlaging voor onze inwoners en ondernemers. In een situatie wanneer er een negatief begrotingssaldo is wordt er immers ook naar het verlagen van de uitgaven (taakstellingen en bezuinigingen) als naar het verhogen van onze inkomsten gekeken (verhogen van gemeentelijke belastingen).

Lastenverhoging dient wel de laatste stap te zijn om tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief te komen. 

Helaas werd het voorstel niet door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. De SGP, FvD, CDA en de SP steunden de VVD in dit pleidooi. De coalitiepartijen, LPM, GL/PvdA, ChristenUnie, en D66 waren tegen het voorstel