Instellen “pauzeknop” uitkeringsgerechtigden

Werk is volgens ons nog steeds het beste middel om in de bestaanszekerheid te vergroten.

Mensen ervaren een drempel voor het aanvaarden van (tijdelijk) werk doordat als het werk stop ze weer allerlei formulieren en documenten moeten aanleveren om een uitkering aan te vragen. Met ons voorstel wordt uitkeringsgerechtigden nu de mogelijkheid geboden om hun uitkering (maximaal) zes maanden in “pauze” te zetten. Ons voorstel is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.