Verduurzamen monumenten moet eenvoudiger

Uiteraard moet daarbij wel rekening worden gehouden met de cultuur historische waarde. Nu wordt de werkwijze als te streng en weinig flexibel ervaren. Hierdoor is het voor eigenaren (te) lastig om hun monumentenpand te verduurzamen en moderniseren. Dat is nodig, omdat monumentale panden anders niet meegaan met de nieuwe tijd en het gevaar op de loer ligt dat ze er in kwaliteit alleen maar op achteruit gaan. Een ruime meerderheid was het met ons eens. Het college moet nu aan de slag om dit uit te voeren.