Aandacht voor veiligheid

De VVD wil dat iedereen in gemeente Middelburg veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Zonder veiligheid geen vrijheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We zijn voor harde aanpak van criminaliteit en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. We willen criminaliteit voorkomen door met jongeren aan de slag te gaan en werken samen in wijken en met politie en justitie om herhaling te voorkomen.

In de gemeente Middelburg kan iedereen zichzelf zijn

Wij zijn tegen discriminatie en geweld in algemene zin en stimuleren actief de veiligheid van LHBTI’s. Tegelijkertijd pleiten we voor een grotere bewustwording van de gevolgen van discriminatie en vooroordelen in onze samenleving. Dit doen we door voorlichting en concrete projecten te steunen. Zo maken wij met elkaar thema’s als LHBTI, racisme en gelijkwaardigheid bespreekbaar.  

Voorkomen van grotere verdeeldheid in de samenleving is beter dan genezen 

In onze maatschappij worden steeds grotere tegenstellingen ervaren. Als die tegenstellingen te veel op de spits worden gedreven, raakt de samenleving verdeeld. Dit ‘wij-zij-denken’ kan een voedingsbodem zijn voor jeugdcriminaliteit en radicalisering. Daarom willen wij investeren in de sociale ontwikkeling van wijken en dorpen door de inzet van opbouwwerkers en wijkteams. Zij kunnen signalen in het vroegste stadium herkennen en in samenwerking met de gemeente, scholen en ouders erger voorkomen.

Herhaling voorkomen door het bieden van perspectief

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaats vindt, werken we samen met de scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat

Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en verminderen kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zo veel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven dan vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer gebruiken om de veiligheid te verbeteren. Alle boa’s worden met bevoegdheden en materiaal voldoende uitgerust om hun werk goed te doen. 

Wij vinden veiligheid ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Middelburgers die onveilige of verdachte situaties zien, melden dit bij de politie. Wijkagenten zijn actief in dorpen en wijken en kennen de buurt goed. De Middelburgse VVD is voorstander van bewonersinitiatieven als buurtpreventie, waarbij inwoners zelf een oogje in het zeil houden. Initiatieven op dit gebied worden door de gemeente ondersteund.

Middelburgse ondernemers houden de digitale deuren gesloten 

De gemeente en ondernemers hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hun netwerk goed beschermd is, zodat hackers in Middelburg geen open digitale deuren vinden.

Nultolerantie bij drugsbeleid

Middelburg blijft coffeeshopvrij. De gemeente pakt drugsdealers hard aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden, bijvoorbeeld om drugspanden te sluiten.

We zijn scherp op ondermijning en witwaspraktijken

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente biedt ondersteuning aan ondernemers bij het doorvoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op winkelgebieden en bedrijventerreinen.