Themabijeenkomst “Toeristisch Beleid Middelburg”

Op woensdag 21 februari willen we met jou hierover in gesprek. Vanaf 20:00u is de inloop. Je bent van harte welkom bij Café Le Penseur aan de Varkensmarkt in Middelburg.

Vanaf 30 januari kunnen inwoners en ondernemers gedurende zes weken schriftelijk reageren op de inhoud van het beleid door een zienswijze in te dienen tot uiterlijk dinsdag 12 maart 2024. In het voorjaar wordt het beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Bij de kaderstelling heeft de VVD Middelburg het volgende ingebracht: https://middelburg.vvd.nl/nieuws/53044/nieuwe-spelregels-voor-toerisme-onze-inzet